Peuters

Voor de kinderen van 3 jaar horen bij de peutersgroep. De kinderen kunnen hier volop spelen, er is een kort programma met zingen, een verhaal uit een B-boekje en een verwerking. We proberen zo de kinderen te laten ontdekken dat God liefde is en dat Hij heel veel van hen houdt. De kinderen krijgen iets te drinken en te eten.

Wanneer het kind 4 jaar wordt gaat het, in overleg met de ouders/verzorgers, over naar de Cornerstones. U kunt uw kind een kwartier voordat de dienst begint, naar de peuterruimte brengen.