Home>Introductie>Wie zijn wij

Wie zijn wij

De Christengemeente Buitenpost is een regiogemeente met leden uit Burgum tot Zuidhorn en uit Kollumerpomp tot Grootegast en plaatsen daar tussenin. De gemeente bestaat uit bijna 700 leden met zeer diverse achtergronden die geraakt zijn door de praktische manier waarop de Christengemeente invulling geeft aan het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus.

Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die door zijn dood en opstanding ons de mogelijkheid gegeven heeft om onze relatie met God weer in orde te maken, zodat er geen dood meer zal zijn, maar eeuwig leven met Hem.

Deze bijbelse boodschap is en blijft het fundament van de gemeente. Het verandert of vernieuwt de relatie met God en met de mensen om ons heen. De Christengemeente wil Gods Geest de ruimte geven zodat levens veranderd worden en ze van betekenis is voor de eigen omgeving, in de tijd waarin we nu leven. De eigenheid van de gemeente komt onder meer tot uiting in de dooppraktijk: wij kennen zowel de kinderdoop als de doop door onderdompeling.