Home>Introductie>Wie zijn wij

Wie zijn wij

Wij zijn mensen met zeer diverse achtergronden die geraakt werden door de praktische manier waarop de gemeente invulling geeft aan het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus.

Jezus Christus, Gods eigen Zoon, die door zijn dood en opstanding ons de mogelijkheid gegeven heeft om onze relatie met God weer in orde te maken, zodat er geen dood meer zal zijn, maar eeuwig leven met Hem.

Deze bijbelse boodschap is en blijft het fundament van de gemeente. Het verandert of vernieuwt de relatie met God en met de mensen om ons heen. De Christengemeente wil Gods Geest de ruimte geven zodat levens veranderd worden en ze van betekenis is voor de eigen omgeving, in deze eigen tijd.