Home>Activiteiten>Muziekwerk

Muziekwerk

In de Christengemeente is veel ruimte voor het zoeken van Gods aanwezigheid door het zingen van liederen en het bidden met elkaar. Zowel tijdens de zondagse samenkomsten als op ontmoetingen doorheen de week, is het zingen en aanbidden een belangrijk onderdeel van onze gemeente.

De slogan van het muziekwerk ‘Meer dan een lied. Samen biddend dienen.’ komt uit het lied ‘Hart van aanbidding’. De lofprijs en aanbidding van de  Christengemeente gaat over meer dan een lied; een lied op zichzelf is niet wat God van ons verlangt. Het is ons hart dat zich richt op Hem, want het gaat over Hem alleen. Hij is het centrum van ons leven en hij is alle lof en eer waard.

In Efeze 5: 19-20 staat “Zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd en voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.”

Aan die oproep willen we als gemeente van Jezus Christus met heel ons hart, ziel en verstand gehoor geven. Zodat we in de aanbidding verbondenheid met elkaar en met God kunnen ervaren en hierdoor opgebouwd weer mogen dienen in onze omgeving.

Soli Deo Gloria.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je jouw talenten en gaven ook inzetten in het muziekwerk; mail ons via muziekwerk@christengemeentebuitenpost.nl.