Home>Introductie>Visie en missie

Visie en missie

We zijn een gemeente die open staat voor alle mensen die de Here Jezus Christus willen volgen. Blijmoedig en oprecht, elkaar de ruimte geven om te groeien. Te groeien in geloof, in onderlinge gemeenschap en in aantal. We mogen ervaren dat er mensen zijn die de weg naar de kerk terugvinden, zoekers die vinden en gevonden worden. We mogen ons steeds weer verbazen en verheugen over al die prachtige dingen die God doet.

Hij verandert mensen! 

“Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Matth. 28: 19, 20 (NBG)

Daarom investeren we voortdurend in:

  • Inspirerende samenkomsten
  • Groeigroepen (samenkomsten in huisgezin)
  • Liefdevolle relaties
  • Doelmatige structuren
  • Toerustend leiderschap
  • Onderwijs
  • Kinderen
  • Tieners en jongeren
  • Elkaar dienen, en liefhebben zoals Jezus ons Lief heeft.