Home>Activiteiten

Introductieavonden

Ieder half jaar wordt er een introductieavond gehouden voor mensen die geïnteresseerd zijn in de Christengemeente Buitenpost en meer informatie willen ontvangen over de gemeente..

Lees meer

Groeigroepen

Wij ontmoeten elkaar als gemeente tijdens de zondagsochtendsamenkomst en meestal om de twee weken in een groeigroep op een vaste avond bij de groeigroep leden thuis.

Lees meer

Kinderwerk

In onze gemeente willen we kinderen een veilige plek bieden waar zij Jezus leren kennen. We vertellen kinderen niet alleen over God en de Bijbel, maar willen vooral uitleggen wat dit betekent in het dagelijkse leven.

Lees meer

Jeugdwerk

Voor de jeugd in onze gemeente worden verschillende activiteiten georganiseerd. Jongeren komen tweewekelijks bij elkaar tijdens een jeugdmeeting of 18+ groep.

Lees meer

Muziekwerk

In de Christengemeente is veel ruimte voor het zoeken van Gods aanwezigheid door het zingen van liederen en het bidden met elkaar. Zowel tijdens de zondagse samenkomsten als op ontmoetingen doorheen de week, is het zingen en aanbidden een belangrijk onderdeel van onze gemeente.

Lees meer