Cornerstones

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst, de Cornerstones voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. De kinderen zitten eerst bij hun ouders/verzorgers in de kerkzaal.

Nadat met de hele gemeente het kinderlied gezongen is gaan de kinderwerkers met de kinderen naar de eigen ruimtes. We hebben 2 groepen, de onderbouw voor groep 1 t/m 3 en de middenbouw voor groep 4 t/m 6.

We gaan eerst met zijn allen kinderopwekking zingen en daarna luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Dit wordt meestal verteld, maar soms wordt dit ook uitgevoerd d.m.v. een toneelstuk of m.b.v. de poppenkast.  Daarna gaan we uit één in kleinere groepjes, waarin we napraten over het Bijbelverhaal en waar we met en voor elkaar bidden. Vervolgens is er tijd voor een bijpassend knutselwerkje, spel of discussie.

We gebruiken de methode van Promiseland. Met dit unieke materiaal kunnen we de kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag.