Home>Contact>Aanleveren mededelingen

Aanleveren mededelingen

Er zijn verschillende manieren om mededelingen aan te leveren.

Nieuwsbrief en website

Wil je een mededeling laten plaatsen in de nieuwsbrief en/of website? Stuur dan een bericht naar nieuwsbrief@christengemeentebuitenpost.nl. Wij beoordelen of mededelingen geschikt zijn om te plaatsen.
De nieuwsbrief verschijnt in het weekend van de 4e zondag van de maand. Mededelingen moeten uiterlijk de voorgaande donderdag om 19.00 uur aangeleverd zijn.

Beamer

Als je een mededeling wilt laten tonen via de beamer, kun je een bericht sturen naar beamer@christengemeentebuitenpost.nl.
Je dient de mededeling vóór vrijdag 18.00 uur aan te leveren, indien deze meegenomen moet worden voor de zondag daarop.