Oproep Kerstactie 2023

11 november 2023 10:32 uur

Beste broers en zussen,

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen.
Filippenzen 2: 5-7 (NBV)

Lekker samen eten en gezelligheid. Wie wil dat nou niet met kerst? Maar sommigen hebben die mogelijkheid niet. Daarom organiseren we, als gezamenlijke kerken Buitenpost, een koffiedrinken en een lunch op Tweede Kerstdag. Van 10.00 -14.00 uur. Locatie: 't Koartling in Buitenpost. Deze brunch is voor alle inwoners van Buitenpost e.o.

Deze actie gaat absoluut niet lukken zonder u. Graag vragen wij uw hulp. Er zijn verschillende taken waar u zich voor kunt opgeven:

- Iets bakken voor bij de koffie/thee.
- Klaarzetten.
- Vervoer deelnemers (heen en terug of één van beide).
- Helpen bij het koffie drinken en de lunch.
- Opruimen.

In ons volgende bericht komt meer informatie over de tijden en het opgeven.

Hartelijke groet,
Tine, Agatha, Boukje, Joke, Ria, Maaike, Geertje, Elske, Liesbeth.
(Zusters uit Fonteinkerk en Christengemeente)