Uw Koninkrijk kome - 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren

29 april 20:30 uur

Ds. Henk Poot heeft een 10-daags dagboek samengesteld met schriftlezingen, persoonlijke overdenkvragen en gebedspunten voor de 10 dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Tien dagen lang volharden in gebed. Tien dagen lang gericht zijn op wat wij mogen verwachten in de nabije toekomst. Tien dagen lang luisteren naar de boodschap van de Bijbel om met des te meer vreugde het feest van Pinksteren te vieren.

Tussen Hemelvaart en Pinksteren vinden we de discipelen, enige vrouwen en Maria en de broers van Jezus samen in de bovenzaal (Lukas 22:12; Handelingen 1:13). Op de plaats waar Jezus het laatste Avondmaal gevierd heeft en het nieuwe verbond gegeven heeft, wachten zijn familie en volgelingen nu op de komst van de Heilige Geest. Het valt op hoe vaak Jezus tijdens dit Pascha gesproken heeft over de komst van het Koninkrijk.

Wij willen na Hemelvaart het voorbeeld van deze eerste gemeente volgen en ons in gebed en vasten voorbereiden op het Pinksterfeest. We zullen de Schriften openen en ons daardoor laten leiden bij het zoeken naar een antwoord op de volgende vragen:

- Wat is de inhoud van het komende Koninkrijk? Welke rol speelt Jezus daarin?
- Wat betekent de uitstorting van de Heilige Geest in het licht van het herstel van Israël?
Wat gaat vooraf aan de komst van het Koninkrijk?

10-daags dagboek
Het is de bedoeling dat we elke dag de tijd nemen om een gedeelte uit de Bijbel te lezen, dat te overdenken en onze gedachten in gebed bij God te brengen. Ds. Henk Poot heeft een 10-daags dagboek samengesteld met schriftlezingen, persoonlijke overdenkvragen en gebedspunten voor elke dag.

Doet u mee?

Download het 10-daagse dagboek van ds. Henk Poot via de bijlage. Het dagboek kan ook via de website van Christenen voor Israël worden gedownload. Klik dan op 'Lees verder'.