Nieuwsbrief & Scipio-app

25 mei 19:30 uur

Om op de hoogte te blijven van activiteiten, collectes en andere informatie wordt er gebruik gemaakt van de Scipio-app en de nieuwsbrief.

Twee verschillende kanalen betekent dubbel werk. De Scipio-app is voor iedereen beschikbaar en is eigenlijk nu al de basis van veel communicatie binnen de gemeente.

Er is nu een koppeling gemaakt tussen onze website en de Scipio-app, waardoor alle (openbare) berichten ook op onze website worden gedeeld.

De komende weken zal de nieuwsbrief via de mail nog wekelijks worden verstuurd, maar eind juni 2023 stopt het versturen van deze nieuwsbrief. De nieuwsberichten kunnen dan via de Scipio-app of onze website gelezen worden.

Voor degenen die niet digitaal vaardig zijn kan er een papieren nieuwsbrief uit de kerk meegenomen worden.