Mannengroep

18 februari 2023 08:30 - 13:00 uur

Mannengroep  Zaterdag 18 februari a.s. hebben we een rondleidingin Leeuwarden op het programma.Dit  n.a.v  het bezoek van ds de Vries aan ons, op22 november vorig jaar. Ds de Vries (vergezeld met br Jan Woudstra) heeft onstoen verteld, over zijn roots met het Joodse volk, de holocaust in de oorlogstijd 40'45,  en zijnzoektocht (nog steeds) naar zijn joodse familie. Het was een bijzonder boeiend verhaal, wat wellicht nog langbij ons nagalmde. Zaterdag 18 februari wil hij samen met ons de plaatsen bezoekenin Leeuwarden,waar veel gebeurtenissen uit zijn verhalen hebbenplaatsgevonden.  Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te gaannaar Leeuwarden, om dit met ons te beleven.Opgeven graag uiterlijk : zondag 12 februari. mannengroepbuitenpost@gmail.com