Home>Contact>Aanleveren mededelingen

Aanleveren mededelingen

Mededelingen kunnen aangeleverd worden door een mail te sturen naar nieuwsbrief@christengemeentebuitenpost.nl. Wij beoordelen of medelingen geschikt zijn om te plaatsen op de website en/of nieuwsbrief.

De nieuwsbrief verschijnt in het weekend van de 4e zondag van de maand. Mededelingen moeten uiterlijk de voorgaande donderdag om 19.00 uur aangeleverd zijn.