Home>Gemeente in coronatijd

Gemeente in coronatijd

U mag best weten dat we als gemeente enorm worstelen met de dilemma’s die er in deze tijd op ons afkomen. We brengen deze ook voortdurend in gebed bij God. En wat is het dan ook goed om te weten dat gemeenteleden voor ons bidden!

We hebben als oudstenraad eerst gekeken naar de diensten. Vraag was kunnen we de diensten blijven houden met 30 bezoekers in Buitenpost en Grootegast of moeten we weer volledig online, zoals in maart van dit jaar.

Bij deze afweging hebben we geprobeerd oog te hebben voor alle argumenten die er momenteel rond het houden van diensten zijn. Argumenten als: het belang van het samenkomen, het belang van het opbouwen van de gemeente in geloof en het gaande houden van de lofzang. Verder ook de gezondheid van onze gemeenteleden, de rechten die wij als kerk hebben en het signaal wat we als gemeente afgeven naar onze omgeving.

Wij hebben na het afwegen van deze zaken in de oudstenraad eensgezind besloten om gedurende de lockdown weer alleen online diensten te gaan houden. We weten dat dit voor een aantal gemeenteleden een teleurstellend besluit is. Het gaat ook ons aan het hart om dit besluit te nemen. Maar wij menen dat als de hele samenleving offers brengt, het onze opdracht is onze bijdrage daaraan te leveren. En dan weten we als volgelingen van Jezus dat het brengen van offers, pijn doet.

Verder hebben we besloten om de bijeenkomsten van de groeigroepen tijdens de lockdown op te schorten. Dat geldt ook voor alle andere activiteiten van onze gemeente, zoals de kinderkerstviering, de jeugdmeeting enzovoorts. Voor een groot deel zijn er voor deze bijeenkomsten alternatieve (online) mogelijkheden om toch met elkaar verbonden te blijven. Die mogelijkheden hebben we steeds meer ontdekt afgelopen jaar en we raden u dan ook aan hier gebruik van te maken.

We willen één uitzondering maken en dat is de koffieochtend op dinsdagmorgen. Deze vinden we van zodanig belang voor de bezoekers, dat we deze wel door willen laten gaan. Dit past ook in het beleid van de overheid om de functie van buurthuizen in tact te laten.

Nogmaals het gaat ons aan het hart dat we ons genoodzaakt zien deze besluiten te nemen. Alles overwegende echter denken we dat we hiermee recht doen aan de situatie waarin we als Nederlandse samenleving op dit moment verkeren. Een samenleving waarin:
- duizenden zorgmedewerkers dagelijks keihard werken om mensen met het virus te behandelen;
- talloze ondernemers het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar zien komen;
- alle leerkrachten met grote zorg zien dat kwetsbare kinderen weer thuis komen te zitten.

Dan kan onze opdracht niet anders zijn dan om ons steentje bij te dragen en ervoor te zorgen dat het virus zich niet via onze samenkomsten verspreidt. En juist ook op die manier zijn we tot zegen van onze kwetsbare naaste.

Wij hopen en geloven dat - doordat we nu een stap terug doen - we straks weer sneller als hele gemeente zonder risico bij elkaar kunnen komen. We kijken daar met reikhalzend verlangen naar uit.

We wensen jullie juist in deze tijd Gods zegen toe.

De oudstenraad