Home>Contact>Aanleveren mededelingen>Nieuwsbrief en website

Nieuwsbrief en website

Wil je een mededeling laten plaatsen in de nieuwsbrief en/of website? Stuur dan een bericht naar nieuwsbrief@christengemeentebuitenpost.nl. Wij beoordelen of mededelingen geschikt zijn om te plaatsen.
De nieuwsbrief verschijnt in het weekend van de 4e zondag van de maand. Mededelingen moeten uiterlijk de voorgaande donderdag om 19.00 uur aangeleverd zijn.