Home>Actueel>Nieuws>Zondag 21 februari: zondag van verbinding

Zondag 21 februari: zondag van verbinding

12 februari 2016

Zondag 21 februari is een dag van verbinding, een zondag voor iedereen. Om 10.00 uur beginnen we met een dienst voor onze kinderen, met een bekend theaterteam Z.I.L.T

's Middags is er een bijeenkomst voor de wat oudere kerkgangers met: muziek, het Woord, en een gezellige maaltijd. Dit is een zogenaamde Amerikaanse maaltijd, wat betekent dat u uw broodje en eventueel wat lekkers zelf mag meenemen.
Voorganger is Ad Fraanje uit Drachten de pianist is Sjoerd van der Woude. Aanvang vanaf 16.00 uur.

Aansluitend om 19.30 uur een zeer bijzondere dienst met een Afrikaans tintje.
Muziek: band Christengemeente, en Basile Maneka.
Voorganger: Natanael Banza van de Hadassa ministries uit Amsterdam.

Alle voorgangers – spelers van deze dag hebben veel ervaring met de opbouw van de Christengemeente, alle op verschillende wijze, alle zeer betrokken, en hebben alle maar een doel Jezus groot te maken, ieder op zijn eigen wijs.

Thema van deze dag: Ezechiel 36: 26-27

26 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
27 Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.