Home>Actueel>Nieuws>Vluchtelingen onverwachts weg uit Kollummeroo

Vluchtelingen onverwachts weg uit Kollummeroord

15 april 2016

Onverwacht en veel eerder dan wij dachten waren er dinsdag 1 maart 33 personen overgeplaatst naar een vluchtelingen opvang in Leeuwarden, terwijl er op 11 maart een officiële afscheidsavond gepland was. Gelukkig konden de mensen die naar Leeuwarden waren geplaatst nog wel even terugkomen voor de afscheidsavond, maar er waren in de dagen die volgden ook veel mensen naar alle uithoeken van Nederland gegaan. Naar Leiden-naar Tilburg- naar Bedum- naar Zaanstad enz. Hoe zo'n verdeling tot stand komt is een groot raadsel, maar het is wel weer heel ingrijpend voor alle mensen die hier een week of 12 op elkaar aangewezen waren en met elkaar geleefd hebben.

Ook voor ons als vrijwilligers was het een emotioneel gebeuren, want je voelt je toch verbonden met hen, temeer omdat je langzaam aan iets van hun bittere ellende hebt aangehoord en hun grote verdriet van alles wat ze verloren hebben en achter hebben moeten laten.

Op de afscheidsavond werd er veel gehuild, gelachen, geknuffeld, gezongen en gedanst. Gods zegen is toegewenst voor hun verdere toekomst in Nederland. Burgemeester Bilker van Kollummerland heeft hen en ons toegesproken. Toen was het voorbij.

Daarom willen wij de initiatiefnemers Paul de Cock en Roelof van Dam heel hartelijk bedanken. Zij waren degene die er als eersten zijn gaan kijken om te zien of wij daar als christelijke gemeenten iets zouden kunnen doen. Een geslaagde kofferactie, zodat ze hun schamele spullen niet in een plastic zak hoefden te stoppen. Maar realiseren we ons ook dat heel veel koffers te groot waren, omdat de meesten niet meer bezittingen hebben dan een paar stel kleren en wat toiletspullen.

Hopelijk komt er in Achtkarspelen ook ergens een opvang of een A.Z.C. en kan er weer een beroep gedaan worden op vrijwilligers in onze christelijke gemeenten. Sluit je niet op in eigen klein bestaan, beschutte plek, ver van de storm vandaan, maar ga de wereld in, stil het verdriet van die verloren zijn in hun verlies.