Home>Actueel>Nieuws>Verkiezing nieuw oudstenechtpaar

Verkiezing nieuw oudstenechtpaar

3 maart 2016

In september 2016 zullen br. Geert en zr. Johanna Spanninga aftreden als oudstenechtpaar. De gemeente wordt opgeroepen om te bidden voor echtparen uit de gemeente die in aanmerking kunnen komen voor het ambt van oudste.

U wordt verzocht om de namen van de kandidaat-echtparen die u voor wilt dragen schriftelijk of per mail in te dienen bij het secretariaat van het oudstenteam: zr. Ryan Wilzing, Marconistraat 5, email secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl

U heeft hiervoor tot 15 maart a.s. de tijd. Het vervolg van de procedure en de tijdsplanning m.b.t. het verkiezen van een nieuw oudstenechtpaar zullen worden beschreven in De Sjofar van maart 2016.