Home>Actueel>Nieuws>“VERBODEN TOEGANG” opgeheven!!

“VERBODEN TOEGANG” opgeheven!!

15 april 2017

Als Jezus sterft gebeuren er vreemde dingen. Het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beeft en de rotsen scheuren, graven openen zich en vele lichamen van heiligen die gestorven zijn  staan op uit hun graf...(Mattheüs 27:51 e.v.) 

T!S heeft voor de aankleding van de diensten van Goede Vrijdag en Pasen gebruik gemaakt van dit gedeelte uit Gods Woord. De kleden spreken voor zich. 

In het bloemstuk wat gemaakt is (op het dode hout) zien we rode en witte bloemen. Rode rozen als teken van Gods liefde voor ons door onze zonden te bedekken met het bloed van Zijn eigen Zoon. En witte bloemen als teken van het schoon gewassen zijn door dat bloed.

Door het scheuren van dit kolossale gordijn wordt de toegang tot de troon van de genade ontsloten. Het wordt Licht in het Heilige der Heiligen. We mogen door het offer van onze Heer vrij tot God gaan. Wat een onbeschrijfelijk cadeau!!

Een weetje…volgens Josefus Flavius, een Joodse geschiedschrijver, was het voorhangsel wel 9 meter breed, bijna 20 meter hoog en iets van 10 cm dik. Het was gemaakt van blauwe, paarse en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn linnen. Een stel paarden, aan weerszijden van het voorhangsel geplaatst, zou niet in staat zijn het kapot te trekken. Je zult er toch getuige van zijn!!

We bidden dat Jezus’ offer ons mag verheugen met onuitsprekelijke en heerlijke vreugde! 

Hartelijke groet,
Jantina Messchendorp en Jelly Bergsma