Home>Actueel>Nieuws>Vanuit de oudstenraad - Terugblik gemeenteavo…

Vanuit de oudstenraad - Terugblik gemeenteavond 19 oktober jl.

13 november 2015 20:00 uur

Als gemeente leven  we in een bijzondere tijd. Na het vertrek van onze voorganger Gerrit Lolkema in april, is er een periode ontstaan van zoeken naar een nieuwe voorganger. In dat proces hebben we als oudstenraad veel met elkaar gepraat en ons nog meer overgegeven aan Gods leiding om deze tijd te kunnen overbruggen. 

We kunnen daarom terugzien op een periode waarin we als gemeente elkaar zijn blijven steunen en helpen om samen gemeente te zijn zoals dat is bedoeld:  Omzien naar elkaar, niet alleen een voorganger en oudstenraad die dat doet, maar met elkaar, alle leden van de gemeente. We hebben laten zien dat we verbonden zijn in liefde en gemeenschap met Jezus Christus.

Daarom zijn we als oudstenraad ook erg dankbaar en blij met alle teams, alle inzet, alle hulp, alle steun en al jullie gebed. Een woord van dank is ook zeer op zijn plaats voor de Benoemingsadviescommissie. Deze gemeenteleden hebben een bijzonder intensieve taak gehad om alle sollicitaties te verwerken en te komen tot een aantal aanbevelingen voor een nieuwe voorganger. Op de gemeenteavond zijn ze al in het zonnetje gezet, maar we willen nogmaals benadrukken dat deze commissie heel veel tijd en energie heeft gestoken in allerlei gesprekken, beluisteren van preken en overleg met elkaar om daarna te komen tot een goede aanbeveling.

We hebben in de gemeentevergadering van 19 oktober jl. kunnen zien en ervaren dat we samen vertrouwen hebben in Gods plan met de gemeente. We waren verwonderd over de grote betrokkenheid van de gemeente en de bijzondere uitslag van de stemming. Broeder Matthias Deleu was blij verrast en we hebben God gedankt voor de duidelijke bevestiging.

Natuurlijk zijn er nog veel open eindjes. We weten nog lang niet alles over Matthias zijn functioneren, maar de gesprekken die we hebben gehad met hem wijzen op een grote passie voor Gods gemeente en een diep besef van Gods leiding in zijn leven. Uiteraard zien we vol spanning uit naar wat God ons geeft door hem heen.  Met de positieve stemming en de rust die we mochten ervaren tijdens de gemeenteavond is in ieder geval zichtbaar geworden dat hij een warm onthaal zal krijgen.

De oudstenraad is nu druk bezig om allerlei praktische zaken te regelen in overleg met br. Matthias en zijn huidige gemeente. We zullen nog wel even geduld moeten hebben, want ook in zijn huidige gemeente zal een zorgvuldige overdracht moeten plaatsvinden. Als alles goed gaat zal hij ergens begin 2016 begroet kunnen worden. We zien hier naar uit en hopen dat we het met elkaar nog even volhouden.  Laten we elkaar vasthouden in Gods liefde en kracht. Van Hem komt de genade! In de naam van Zijn zoon Jezus Christus. Hem zij de glorie, tot in alle eeuwigheid.