Home>Actueel>Nieuws>Vacature jeugdwerker

Vacature jeugdwerker

26 juli 2019 15:00 uur

In mei zijn we gestart met het zoeken naar een nieuwe jeugdwerker. De vacature is zowel in de gemeente als daar buiten geplaatst. De vacature leverde twee kandidaten op waarmee gesprekken zijn gevoerd door een commissie die bestaat uit twee jeugdleiders, twee jeugdleden en twee oudsten. 

De commissie heeft na de gesprekken unaniem gekozen om een kandidaat bij de oudstenraad voor te dragen voor de functie van jeugdwerker. In verband met de vakantie kon met deze kandidaat echter nog geen tweede gesprek plaatsvinden, zodat de eventuele voordracht aan de gemeente na de vakantie zal plaatsvinden. 

We hopen dat we begin september de nieuwe jeugdwerker kunnen voordragen aan de gemeente, zodat deze vanaf de start van het nieuwe seizoen in het jeugdwerk kan meedraaien.

Namens de oudstenraad,

Peter Rus