Home>Actueel>Nieuws>Toelichting 'Stronk van Isaï'

Toelichting 'Stronk van Isaï'

24 december 2015 Toelichting 'Stronk van Isaï'

‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei’. Jesaja 11: 1 (NBV)

of… zoals de HSV schrijft: ‘Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen’.
Wat een prachtige woorden heeft de Here God laten opschrijven door de hand van Jesaja. Om deze tekst aanschouwelijk te maken heeft T!S er voor gekozen in deze dagen een ‘afgehouwen’ stronk op het podium te plaatsen waarop de voorzichtige ‘bloei‘ zichtbaar wordt. Deze ‘loot’ zal uiteindelijk ‘vrucht’ voortbrengen. De Koning der Joden wordt geboren en ‘op Hem zal de Geest van de Heere rusten: de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des Heeren’.
We bidden dat die Geest ons allen ook het komende jaar weer zal vervullen!