Home>Actueel>Nieuws>Stichting help de ouderen in Armenië

Stichting help de ouderen in Armenië

21 oktober 2019 21:00 uur Stichting help de ouderen in Armenië

Op zondag 27 oktober is de collecte bestemd voor de Stichting help de ouderen in Armenië.

Nu de winter er weer aankomt hebben de ouderen uw hulp weer erg hard nodig. Het kan daar wel meer dan 20 graden vriezen. Als de ouderen niet geholpen worden dan zullen sommigen de winter niet overleven. Zoals u zult begrijpen, hebben we veel geld nodig om deze ouderen te blijven steunen.

Wij en zij rekenen natuurlijk weer op uw steun. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. In de dienst zullen we u er meer over vertellen.

Namens,

Stichting help de ouderen in Armenië

Website: http://www.helpdeoudereninarmenie.nl/

Rek. nummer: NL60 RABO 0127481419

t.n.v. Stichting help de ouderen in Armenië te Buitenpost