Home>Actueel>Nieuws>Rookvrije zone

Rookvrije zone

8 januari 2015 Rookvrije zone

In het kader van de goede voornemens geldt per 1 januari 2015 een rookvrije zone voor en rond de hoofdingang van ons gebouw.

Het roken bij de hoofdingang is niet representatief voor onze gasten en kan enige overlast veroorzaken. Verder behoeven anno 2015 de gezondheidsrisico’s van roken geen nadere toelichting. De rookvrije zone is aangegeven middels een markering en daartoe bestemde raam- of deurbiljet. Om de rokende mensen toch gelegenheid te bieden om hun nicotinebehoefte aan te vullen, zal er een plek aangewezen worden waar het roken wel mogelijk is. We hopen op begrip en medewerking in verband met deze maatregel.