Home>Actueel>Nieuws>Nieuwsbrief Plus

Nieuwsbrief Plus

22 december 2017 09:00 uur

Vanaf januari verschijnt er elke maand een Nieuwsbrief Plus. Deze Nieuwsbrief bevat onder meer informatie over de mutaties in de ledenadministratie, een bijdrage over wel en wee in de gemeente, de collecte opbrengst, nieuws uit de oudstenraad en de stafraad en dergelijke.

De Nieuwsbrief Plus zal elke tweede zondag van de maand verschijnen. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om kopij aan te leveren. Dat dient dan te gebeuren voor de 5de van elke maand. Kopij kan aangeleverd worden via het mailadres: nieuwsbrief@christengemeentebuitenpost.nl