Home>Actueel>Nieuws>Nieuwsbrief Cornerstones

Nieuwsbrief Cornerstones

27 september 2019 10:00 uur Nieuwsbrief Cornerstones

Beste ouders en/of opvoeders,     

Middels de nieuwsbrief willen we jullie graag informeren over waar we bij de Cornerstones aan werken.

Zondag 29 september – Startzondag  Jesaja 61:3

De Heer heeft me gestuurd om mensen die verdriet hebben, te troosten. 3 Hij heeft me naar ​Jeruzalem​ gestuurd om de mensen daar weer vreugde te geven. Om tegen hen te zeggen: ‘Jullie moeten geen rouwkleren dragen, maar feestkleren. Jullie moeten niet bedroefd op de grond zitten, maar dansen en vrolijk zijn!’ Dan zullen de inwoners van ​Jeruzalem​ weer een sterk volk zijn. Dan zullen ze lijken op bomen die de Heer zelf geplant heeft, als teken van zijn macht. Dit is het nieuwe jaar thema van de gemeente, waar we vandaag ook bij de Cornerstones mee bezig gaan! We gaan er een feestelijke ochtend van maken! We beginnen tegelijk met de dienst, vanaf 9.50 is er vrije inloop boven.

Zondag 6 oktober – Paulus reist rond en vertelt over Jezus Handelingen 17:16 en 17:22-34

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de reactie van de mensen die naar Paulus luisteren. Een paar van hen sluiten zich bij Paulus aan en gaan in Jezus geloven. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de inhoud van Paulus’ toespraak en het nadenken en filosoferen over wie God is. Het verhaal speelt zich af in de hoofdstad van Griekenland, Athene. Misschien bent u er weleens geweest en kunt u foto’s van uw bezoek laten zien. Of anders kunt u samen iets over deze stad op internet opzoeken. Zijn er nog tempels of godenbeelden te zien in de stad? Met de oudste kinderen is gesproken over Paulus die in Athene een toespraak over God en over Jezus houdt. Sommige mensen voelen dat zijn woorden waar zijn. Anderen voelen weerstand bij zijn woorden. Ontdek door het proefje dat je gesproken woorden ook letterlijk kunt voelen!

Gesproken woorden voelen!

Blaas een ballon op, leg er een knoopje in en houdt hem met twee handen lichtjes vast.  Uw kind zoekt in het bijbelgedeelte een zin op uit Paulus’toespraak en spreekt deze heel dicht bij de ballon uit. Wat gebeurt er volgens u? (De trillingen van het stemgeluid worden opgevangen door de ballon en die trilling voel je met je handen.)

Draai de rollen om en doe het proefje nog een keer.