Home>Actueel>Nieuws>Nieuw oudstenechtpaar

Nieuw oudstenechtpaar

7 juli 2016

Zoals u weet zijn we als gemeente en oudstenraad in de afgelopen periode bezig geweest met een proces om te komen tot de aanstelling van een nieuw oudstenechtpaar, vanwege het vertrek van br. Geert en zr. Johanna Spanninga.

Er zijn veel namen ingediend en we willen de gemeente bedanken voor hun ondersteuning en gebed in dit proces.Dit heeft in oudstenraad,  na een periode van overleg, gebed en bezinning geleid tot een voordracht. Aan de gemeente wordt door de oudstenraad voorgedragen om te benoemen tot oudstenechtpaar:  br. Jappie en zr. Akkie Zwaagstra .

Volgens de procedure volgt er na de eerste mededeling met betrekking tot de voordracht, een periode van twee weken waarin u uw eventuele gegronde Bijbelse bezwaren schriftelijk kunt indienen bij de oudstenraad. 

De procedure schrijft voor dat er twee keer een mededeling gedaan moet worden t.a.v. de voordracht. Omdat we verzuimd hebben deze tweede mededeling te doen, is de periode waarin u Bijbelse bezwaren in kunt dienen verlengd tot en met dinsdag 12 juli a.s. Tot die tijd kunt u uw eventuele bezwaren nog kenbaar maken bij de oudstenraad.

Na het behandelen van de eventuele bezwaren, zal de oudstenraad een officiële mededeling doen over de benoeming van het oudstenechtpaar.