Home>Actueel>Nieuws>Ledenvergadering maandag 19 oktober 2015

Ledenvergadering maandag 19 oktober 2015

16 oktober 2015 23:00 uur

Onlangs heeft u de uitnodiging en agenda voor de ledenvergadering van a.s. maandag 19 oktober ontvangen. Ook hebben we u daarbij een brief gestuurd waarin uitgelegd wordt hoe u uw mede broeder of zuster kunt machtigen om uw stem uit te brengen.

We realiseren ons dat hierin gesproken wordt over stemgerechtigde gemeenteleden, maar dat wellicht niet duidelijk is wie stemgerechtigd is. Dit willen we met deze extra mededeling graag toelichten.

U bent stemgerechtigd als u lid bent van de Christengemeente Buitenpost én 18 jaar of ouder bent op 19 oktober 2015. Dit geldt ook voor jongeren die inwonend zijn bij hun ouder(s) en op deze datum 18 jaar of ouder zijn. Om stemgerechtigd te zijn, hoeft u niet de volwassendoop hebben ondergaan of openbaar belijdenis van uw geloof te hebben gedaan.

We hebben gemeend dat het voor de volledigheid belangrijk is dat we u deze toelichting geven en hopen u allen welkom te heten op maandag 19 oktober a.s. om 19.45 uur in Het Lichtbaken.

Tot slot: mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen hebben voor de ledenvergadering van 19 oktober a.s., vragen wij u dit kenbaar te maken via secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl of via telefoonnummer 0511-402515. U krijgt de uitnodiging, agenda en machtigingsbrief dan alsnog toegestuurd.

Namens de oudstenraad,
Ryan Wilzing