Home>Actueel>Nieuws>Kerstobject in de kerk

Kerstobject in de kerk

23 december 2016

Op zondag 25 december a.s. vieren we wereldwijd de geboorte van de Here Jezus. De manier waarop we dat gedenken en vieren zal voor iedereen en in elke cultuur anders zijn.

Voor T!S lag er de opdracht om aan dit feest opnieuw een passende uiting te geven. Luisterend naar Gods Woord waarin de komst van onze Heer en Verlosser door profeten en engelen werd aangekondigd, hebben we gekozen voor een object wat past bij verschillende teksten die over engelen gaan. Denk maar aan Gabriël die Jezus’ geboorte aankondigt, aan de engel van de Heer die de herders doet opschrikken en aan de engelen die na deze boodschap, God loven en prijzen.

Engelen die ‘omhooggaan en neerdalen’ laten het machtige van Gods grootheid zien. (Zie ook Genesis 28: 12 en Johannes 1:51.) Om dit spectaculaire gebeuren te symboliseren hebben we een ladder gemaakt, die reikt tot ‘in de hemel’. Daaraan zijn amaryllisbloemen verbonden waarmee we het grote hemelse leger van engelen zichtbaar maken. Zo werd de komst van onze Heer bekrachtigd.

‘Hij daalde neer van Zijn troon….’ Jezus’ keuze om af te dalen vanuit Zijn hemelse heerlijkheid heeft dé ultieme, onverwoestbare en levende verbinding tussen hemel en aarde tot stand gebracht. Alle engelen brachten eer aan God in de hoogste hemel! En voor alle mensen die Hij liefheeft, vrede op aarde! Wat een fantastische boodschap!
Namens T!S wensen we u opnieuw een feest vol verwondering toe en Zijn vrede!