Home>Actueel>Nieuws>Jeugdwerk

Jeugdwerk

13 oktober 2017

Inmiddels hebben we op 1 oktober de eerste jeugdmeeting gehad en zijn we als leiders met de jeugd in gesprek gegaan over het hebben of krijgen van een relatie met Jezus. Afgelopen keer hebben we min of meer hetzelfde besproken in alle groepen, maar tijdens de rest van het seizoen zullen we voornamelijk ‘maatwerk’ proberen te leveren. 

In de verschillende groepen zullen we dan ook verschillende onderwerpen bespreken. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen die voor alle leeftijden spelen, maar toch is het zo dat tieners van 12 over het algemeen andere vragen hebben dan tieners van 17.

Informatieavond
Tijdens de informatieavond voor de ouders gaven ouders aan graag op de hoogte te blijven van wat er besproken wordt op een jeugdmeeting.  Als u dat als ouders wilt, stuur dan een mail naar jeugdwerker@christengemeentebuitenpost.nl, dan krijgt u geregeld een mail over waar uw tiener in het jeugdwerk mee bezig is.

Koken
Verder zou ik nog graag het koken voor de tieners onder de aandacht willen brengen. We vinden het als jeugdwerk belangrijk om eerst samen met alle tieners te eten en daarna in groepen uit elkaar te gaan om over God en geloven te spreken. Hierdoor kunnen we eerst gezellig met elkaar kletsen en daarna de diepte in. Gelukkig hebben zich al een flink aantal gemeenteleden opgegeven om een keer te koken, maar er zijn nog een aantal ‘gaten’. Daarom zou ik u willen vragen als gemeente om u een keer op te geven om voor ongeveer 10 personen te koken.

Kookformulier
Aanmelden kan door je naam en telefoonnr in te vullen op het kookformulier op één van de zuilen in de ontmoetingsruimte. Door te koken lever je een bijdrage aan het jeugdwerk en mag je natuurlijk ook zelf met jeugd en jeugdleiders mee-eten. Wat je kookt mag je helemaal zelf weten(behalve patat) en als je eigen gezin mee wil eten is dat ook prima.

De jeugdmeetings zijn altijd op de eerste en derde zondag van de maand. De komende jeugdmeetings zijn dus op 15 oktober en 5 november!

Namens Team Jeugd,

Peter Poort - jongerenwerker