Home>Actueel>Nieuws>Je weg vervolgen...

Je weg vervolgen...

17 maart 2017 12:00 uur

We vinden houvast in Psalm 23. Zo deelde Teamleidster Mirjam Meerstra met ons dat door gemis, pijn en de warme herinneringen heen we het tikken van de herderstaf mogen horen. We met Jezus onze weg kunnen vervolgen... 
We ons getroost mogen weten door Jezus de Goede Herder die de weg kent, bij wie we mogen schuilen en rusten wanneer dat nodig is. Van wie we de Liefde ontvangen wanneer we zelf tekortschieten. Door zijn Geest in ons het verlangen geeft om door te gaan.

De boodschap van Hoop en "het vertellen van wie Jezus is door de verhalen uit de bijbel" te delen met onze kinderen. Psalm 78:3-7 beschrijft de opdracht dat we het onze kinderen niet willen onthouden. Wij zullen het komende geslacht vertellen van de Roemrijke daden van de Heer, van de wonderen die Hij heeft gedaan.... Opdat ook de kinderen van het nageslacht op God zullen vertrouwen en God's grote daden niet zullen vergeten en zij zich richten naar zijn geboden.

Met de getuigenis die Jeltje haar Leven bij ons achterlaat, vol van Liefde voor de kinderen en te delen in de liefde voor Jezus vervolgen wij onze weg... Gericht op de Jezus, als schapen die de goede Herder volgen. Want Hij weet de weg.

Bovenstaande wordt bevestigd door Hennie Guichelaar. Zij was interim teamleidster tijdens de periode van ziek zijn van Jeltje Broersma. Samen met God heeft zij besloten met Mirjam Meerstra de weg te vervolgen als teamleidsters kinderwerk CGB.

Wij danken Petra en Tetsje voor hun jarenlange inzet als teamleidsters peuterwerk. Corry Roorda neemt met veel liefde hun taak over. Corry legt daarbij haar taken binnen het kinderwerk neer.

Graag brengen wij ook via deze weg onder uw aandacht dat er best nog wat leiding voor kinderwerk bij kan. Onderzoek hierbij uw hart, loop een keertje mee op een zondagmorgen en ontdek of team kinderwerk een taak voor u mag zijn binnen de gemeente. Heeft u vragen en -/ of opmerkingen laat het ons weten. Want samen zijn we "op weg".

Namens team peuter - en kinderwerk