Home>Actueel>Nieuws>Israëlavond met Kees van Velzen

Israëlavond met Kees van Velzen

13 januari 2015 Israëlavond met Kees van Velzen

Woensdagavond 28 januari a.s. spreekt dominee Kees van Velzen in Buitenpost op een avond van de Israël werkgroep Buitenpost. Hij doet dat in Het Lichtbaken, Marconistraat 5, en spreekt over het onderwerp: het herstel van Israël. De avond begint om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur), iedereen is welkom en de toegang is vrij.

Ds. van Velzen was bij de Evangelische Omroep jarenlang hoofd van de afdeling Nazorg. Hij vond het geweldig dat de EO in zoveel huiskamers binnenkomt waar normaal gesproken geen christen zou komen. Ook was hij bij deze omroep lang betrokken bij de Nederland Zingt-avonden. Zijn persoonlijke bediening is onderwijs en coaching. Zijn talenten daarvoor kon hij eerder benutten als voorganger in Antwerpen en Lelystad. Vanaf 2013 spreekt hij regelmatig voor Christenen voor Israël.

“Israël is een uniek land en een uniek volk,” zegt hij. “Het is het enige volk uit de oudheid dat er nog altijd is, inclusief de taal en de gebruiken. Symbool voor en van Gods onveranderlijke trouw en zijn almachtig handelen. De Here God vertrouwde dit volk zijn onfeilbaar woord toe. Zou ik dit volk kunnen afwijzen? Nee, onmogelijk! En de Persoon van Jezus Christus is God met ons, Jood uit de Joden, geboren en getogen in Israël. Dit volk is Gods volk en wee je gebeente als je daar aan komt. Zijn wederkomst zal op dezelfde manier gebeuren zoals waar hij vertrokken is en op dezelfde plaats: Jeruzalem!” 

Deze avond wordt ingeleid door Br Gerrit Lolkema. De samenzang wordt ondersteund door Jaap Sake Heeringa orgel, en een blazersgroep van de Christengemeente. Op deze avond is er ook verkoop van producten uit Israël en een boekentafel van st. Levend water.

Israel werkgroep Buitenpost