Home>Actueel>Nieuws>Interkerkelijk volleybaltoernooi 2016

Interkerkelijk volleybaltoernooi 2016

17 maart 2016 Interkerkelijk volleybaltoernooi 2016

Wie:         Iedereen vanaf 12 jaar
Wat:         Volleybaltoernooi met de kerken in Buitenpost
Wanneer:  9 april 2016
Waar:       Houtmoune Buitenpost

Dit jaar wordt het volleybaltoernooi georganiseerd met de Christengemeente en de Fonteinkerk. Het toernooi vindt plaats op 9 april 2016 van 14.45 tot 19.00 uur. U/jij kan de teams opgeven door een e-mail te sturen naar teamjeugdwerk@gmail.com. Ieder team bestaat uit tenminste 6 mensen, waarvan minimaal 2 vrouwen. Geef je snel op, want er is slechts plaats voor 18 teams.

Inschrijven kan t/m dinsdag 29 maart. Kosten voor het toernooi zijn € 10,- per team. Dit bedrag moet uiterlijk 29 maart worden overgeschreven naar NL51 RABO 0356 4433 88. Graag bij de betaling vermelden dat het gaat om het volleybaltoernooi en van welk team de betaling afkomstig is.

Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 wordt er een volleybalclinic georganiseerd. Dit begint om 13.30 uur. De kinderen kunnen zich hiervoor individueel inschrijven door het inschrijfformulier in te vullen. Dit formulier komt in de hal van de kerk en in de scholen De Fontein en De Lichtbron te liggen. Meer informatie over de clinic volgt later. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Wil je graag helpen met het toernooi? Geef je dan op als scheidsrechter. Dit kan door een e-mail te sturen naar teamjeudwerk@gmail.com.