Home>Actueel>Nieuws>“Ik heb geleerd om te zijn wie ik ben”

“Ik heb geleerd om te zijn wie ik ben”

15 mei 2015 “Ik heb geleerd om te zijn wie ik ben”

Op 20 april hebben we de Alpha op een feestelijke manier afgesloten in de Fonteinkerk. Samen met belangstellenden hebben we kunnen luisteren naar hoe een aantal deelnemers de Alpha hadden ervaren. “Ik heb geleerd om te zijn wie ik ben, omdat ik Gods geliefde kind ben”, zo konden we een deelnemer horen zeggen. “Ik heb broers en zussen gekregen, mensen die naar me omkijken en me aandacht geven.” zo vertelde een ander.

Naast de ‘praatjes’ na de maaltijd, betekenden de gesprekken die daarop volgden ook heel veel. De 3 maanden dat we wekelijks gezamenlijk aten en met elkaar optrokken gaf een open en vertrouwelijke sfeer waarin we levensvragen mochten stellen. Nooit ‘domme’ vragen, maar soms wel moeilijk om er een pasklaar antwoord op te geven.
We bieden de deelnemers een vervolgtraject aan. Sommigen kiezen voor iets anders, anderen denken daarover nog na en één deelnemer heeft aangeven volgende seizoen weer mee te willen doen.
We willen iedereen die aan deze Alpha hebben meegewerkt hartelijk bedanken. We hadden deze keer voor het eerst steun van drie kerken (de Christengemeente, de GKv en de PKN) en ook de kokers/kooksters waren leden uit deze kerken.  Heel hartelijk dank voor jullie belangrijke bijdrage! Datzelfde geldt voor hen die de wekelijkse de gebedsbrief ontvingen: hartelijk dank voor jullie onmisbare geestelijke steun! Mogen we de volgende keer weer op jullie rekenen?
Na de zomervakantie start er opnieuw een Alpha. Denk jij alvast na over wie jij mee zou kunnen nemen naar de volgende Alpha?