Home>Actueel>Nieuws>Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal

13 november 2015 22:00 uur Heilig Avondmaal

Binnenkort is er weer een avondmaalsdienst. Als oudstenraad vinden we het belangrijk dat we in zo’n dienst met elkaar mogen proeven van Gods liefde, welke Hij ons heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus Christus.  We mogen dan het offer gedenken zoals Hij het ons heeft aangereikt in de Bijbel, door met elkaar het brood te breken en de wijn te nemen, als teken van Zijn gebroken lichaam en Zijn bloed wat moest vloeien.

Nu zijn er enkele praktische zaken die toch even onder de aandacht gebracht moeten worden. We weten dat er broeders en zusters zijn die vanwege gezondheidsredenen moeite hebben met het eten van het brood of het drinken van de wijn. Daarvoor hebben we de mogelijkheid geboden om op speciaal verzoek glutenvrij brood en/of druivensap te nemen. 

Nu de gemeente groeit en we niet altijd weten of deze speciale wensen er zijn t.a.v. glutenvrij brood en/of druivensap, willen we jullie vragen om bij aanwezigheid in de avondmaalsdienst nog vóór de dienst even te melden aan de dienstdoende oudste wat er wordt gewenst.