Home>Actueel>Nieuws>“Festival of Lessons and Carols” in de Fo…

“Festival of Lessons and Carols” in de Fonteinkerk te Buitenpost

26 november 2015

Koorzangers gezocht! Op zaterdagavond 19 december om 20.00 uur zal er een “Festival of Lessons and Carols” worden gehouden in de Fonteinkerk, De Achtkant 48 in Buitenpost.

De orde van deze viering is ontleend aan een gebruik van de Kerk van Engeland, waarbij lezingen (lessons) en liederen (carols) elkaar afwisselen. Er zullen bekende en minder bekende kerstliederen in dikwijls verrassende bewerkingen worden gezongen. De lezingen worden verzorgd door leden van de verschillende kerken uit Buitenpost. Koorzangers vanuit diverse kerken onder leiding van mw. Jannie de Groot verlenen hun medewerking aan de koorzang. Er is natuurlijk ook veel samenzang. De orgelbegeleiding is in handen van Roelof van Luit. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Opgave: mw. Anke van der Veen  tel. 0511-542779 of mw. J. de Groot tel. 0517-232417