Home>Actueel>Nieuws>Extra collecte voor aflossing 11 dec

Extra collecte voor aflossing 11 dec

25 november 2016

Twee keer per jaar willen we uw aandacht vragen voor een extra collecte voor aflossing van onze geldlening bij de bank. De eerste heeft plaatsgevonden in juni van dit lopende jaar en de volgende staat gepland in de dienst van 11 december  a.s.  Deze extra aflossing zijn het gevolg van een actieplan om onze gemeente in financieel opzicht gezond te houden.

Onze verplichtingen aan de bank vormen momenteel een behoorlijk deel van onze vaste kosten (bijna 30%). Momenteel wordt er afgelost op de lening, echter in het huidige tempo duurt het nog tot 2045 voordat deze financiering tot nul gereduceerd is.  Door ervoor te kiezen om versneld af te lossen, nemen de renteverplichtingen gedurende de looptijd behoorlijk af.

Uiteraard is niet alleen het financiële voordeel een drijfveer om extra af te lossen. Door de versnelde aflossing krijgen we meer ‘vrijheid’ en in het verlengde hiervan kunnen we dan ook een meer missionaire houding aannemen. Het geld wat we niet meer hoeven af te dragen voor de rentelasten kunnen we gebruiken voor andere doelen, welke onze christelijke identiteit meer onderstrepen.

Er zal tijdens een apart moment in de dienst aandacht gevraagd worden voor deze collecte op 11 december a.s. Er zal gebruik gemaakt worden van speciale machtingskaarten waarop een bijdrage kan worden ingevuld. We roepen u op om bovenstaande in overweging te nemen en vooral op te nemen in uw gebed met God.
De stafraad