Home>Actueel>Nieuws>Doopdienst zondag 1 november

Doopdienst zondag 1 november

30 oktober 2015 18:00 uur Doopdienst zondag 1 november

Zondagmorgen 1 november a.s. zal er een doop- en belijdenisdienst zijn, waarin twee jonge gemeenteleden gedoopt zullen gaan worden. 

Dit zijn Fardau Dantuma en Renze Merkus. Hun liefdesrelatie krijgt er een dimensie bij, omdat ze willen getuigen van hun Heer en Heiland Jezus Christus. Samen willen ze graag laten zien dat ze hun weg willen gaan met Jezus als leidsman.

De doopdienst is helaas nog niet goed gecommuniceerd in de gemeente. Deze dienst stond al eerder in het rooster, maar is toen verzet naar deze datum. Als oudstenraad hebben we dit niet goed in beeld gehad. We beseffen dat we door alle drukte niet in staat zijn geweest om jullie op tijd te berichten hierover en daarom willen we ons ook verontschuldigen hiervoor.

Laten we alvast vooruitzien naar een feestelijke dienst waarin we onze dank mogen brengen aan God de Vader, voor opnieuw zijn rijke zegen. Hoe bijzonder is het, dat we, door de getuigenissen van broers en zussen mogen zien dat God levens kan veranderen! Alle lof en dank aan de God de Vader, door Jezus Christus!