Home>Actueel>Nieuws>Doop- , belijdenis- en opdraagdienst 9 juli 2

Doop- , belijdenis- en opdraagdienst 9 juli 2017

10 juni 2017

Zoals eerder gemeld, willen we voor de zomervakantie nog een doop- en belijdenisdienst en/of een doop- en opdraagdienst gaan plannen. We hebben besloten om deze feestelijke gebeurtenissen samen te voegen in een dienst, namelijk op zondag 9 juli a.s.

Wanneer u uw kindje wilt laten dopen of opdragen in deze dienst of wanneer u zich wilt laten dopen of belijdenis wilt doen, wilt u dit dan z.s.m. mogelijk kenbaar maken bij de voorganger of een van de oudsten?

Ter voorbereiding op deze dienst wordt er een voorbereidingsavond gehouden waarvoor de doop-en belijdeniskandidaten en de ouders van de kinderen die gedoopt of opgedragen van harte uitgenodigd zijn. Deze vindt plaats op dinsdagavond 27 juni om 20.00 uur in Het Lichtbaken, Marconistraat 5.