Home>Actueel>Nieuws>Collecte voor extra aflossing

Collecte voor extra aflossing

10 juni 2017

Twee keer per jaar willen we uw aandacht vragen voor een extra collecte voor aflossing van onze geldlening bij de bank. De eerstvolgende staat gepland op 11 juni a.s. en de tweede van dit jaar zal plaatsvinden in november. Deze extra aflossingen zijn het gevolg van een actieplan om onze gemeente in financieel opzicht gezond te houden.

Onze verplichtingen aan de bank vormen momenteel een fors deel van onze vaste kosten. Door ervoor te kiezen om versneld af te lossen, nemen de renteverplichtingen gedurende de looptijd behoorlijk af. Er zal in de dienst nog even apart aandacht gevraagd worden voor de collecte op 11 juni a.s. Het zal ook de enige collecte zijn in deze dienst, de reguliere collectes voor Kerk en Diaconie vervallen. Er zal gebruik gemaakt worden van speciale machtingskaarten waarop een bijdrage kan worden ingevuld. We roepen u op om bovenstaande collecte in overweging te nemen en vooral op te nemen in uw gebed met God.

De stafraad