Home>Actueel>Nieuws>Collecte hulp in Azië op zondag 8 oktober

Collecte hulp in Azië op zondag 8 oktober

28 september 2017

In Azië (Nepal, Bangladesh, India) voltrekt zich bijna in stilte een ramp. De moessonregens zijn daar zo heftig dat een groot deel van het land onder water staat. Er zijn al veel doden gevallen en naar schatting zijn 24 miljoen mensen door de overstromingen en landverschuivingen getroffen en op de vlucht.

Veel mensen zijn al hun bezittingen kwijt, hebben geen dak meer boven hun hoofd en kunnen niet aan drinkwater en eten komen. Er is noodhulp nodig en ook hulp om weer huizen te bouwen en het bestaan van zovele mensen weer op te bouwen. Een paar weken terug waren over deze ramp nog een paar nieuwsberichten. Nu wordt er in de media geen enkele aandacht meer aan besteed. Niet omdat de ramp over is, maar simpelweg omdat er onvoldoende beeldmateriaal is om een interessant nieuwsitem over te maken. De ramp die zich daar voltrekt, raakt bij de rest van de wereld in de vergetelheid.

Als Christengemeente willen wij aandacht besteden aan deze ramp. Er zijn zoveel mensen getroffen en zovelen bevinden zich in een uitzichtloze situatie. Voor de hulp die daar zo nodig is willen we een collecte houden op zondag 8 oktober a.s. De collecte van de diaconie (de groene) is bestemd voor Stichting Woord en Daad die samen met andere christelijke organisaties (nood)hulp biedt in dit gebied. Meer informatie hierover is te vinden op de website: https://www.woordendaad.nl/actueel/nieuws/christelijk-noodhulpcluster-in-actie-voor-overstromingsgebied-azie