Home>Actueel>Nieuws>Bezoek familie Demo

Bezoek familie Demo

17 februari 2016 Bezoek familie Demo

In de periode van 20 februari tot 7 maart zullen Edi en Bona Demo Nederland opnieuw gaan bezoeken. Al jaren onderhouden wij als Christengemeente Buitenpost nauwe contacten met dit zendingsechtpaar uit Albanië.

Op maandag 29 februari om 19.45 uur zal Edi in de ontmoetingsruimte van de Christengemeente een informatieavond houden over het werk van kerkplanting in Albanië. Doordat Edi en Bona Demo, als ex-moslims, opgegroeid zijn binnen de Islamitische cultuur zal er deze avond ook informatie gegeven worden over de Islam.

De familie Demo werkt vanuit stichting ”Illyricum Movement” in Albanië om kerkelijke gemeenten aldaar te stichten. Momenteel zijn er drie kerken gesticht in Tirana, de hoofdstad van het land, en is men druk bezig met de voorbereidingen voor een vierde kerk.
Door deze groei van het aantal kerken probeert “Illyricum Movement” nauwe contacten  te onderhouden met diverse kerken en personen om financiële steun te krijgen bij de verspreiding van het evangelie.
Om niet gebonden te zijn aan een bepaalde kerkelijke stroming is er ook vanaf januari van dit jaar een stichting in Nederland actief genaamd “Illyricum” die het werk van de familie Demo mee zal ondersteunen.

In de maand juli gaan er vanuit de Christengemeente van Buitenpost een groep jongeren naar Albanië om mee te werken aan het kinderproject, wat door Edi en Bona Demo en hun collega’s wordt georganiseerd in Tirana. Op deze avond (29 februari) zal hier ook aandacht aan worden geschonken.

U bent van harte welkom om bij deze informatieavond aanwezig te zijn.