Home>Actueel>Kerk weer open voor bezoekers

Kerk weer open voor bezoekers

De overheid geeft kerken weer de ruimte om mensen toe te laten tot de diensten. Daarom zijn we blij en dankbaar om u te kunnen melden dat vanaf maandag 3 mei de kerk weer open is voor bijeenkomsten van de groeigroepen en de diensten. Uiteraard onder de voorwaarde dat we ons houden aan de basisregels: handen ontsmetten, anderhalve meter afstand en niet komen als er klachten zijn.  

Diensten
Vanaf zondag 1 aug is het weer mogelijk de diensten te bezoeken. de locatie in Grootegast wordt niet meer gebruikt. in Buitenpost mogen er weer 180 mensen in, exclusief de mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Bent u op een vakantieadres en u heeft maar weinig datategoed of slechte WIFI dan adviseren wij u te luisteren naar https://kerkdienstgemist.nl/stations/1028-Christengemeente-Buitenpost

 

Reserveren
Voor de diensten dient u te reserveren. Dat kan via de Scipio app. Voor de dienst dient u alle personen aan te melden die aanwezig zullen zijn in de kerkzaal. Kinderen die u naar de Cornerstones, Pebbles of Little Rocks brengt telt u niet mee. Aangezien er beperkte ruimte is op beide locaties, gaan we er vanuit dat we elkaar de ruimte geven om allemaal de diensten zo nu en dan te bezoeken. Let er daarom op om u niet elke zondag voor een dienst aan te melden.

Gasten

Als gast kunt u zich aanmelden voor de dienst via secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl. Hiervoor houden we een aantal plekken vrij bovenop de eerder aangegeven capaciteit.

Bij het aanmelden ontvangen we graag de namen van degenen die de dienst willen bezoeken. Daarnaast vragen we om de naam en leeftijd door te geven van de kinderen die naar de Cornerstones, Pebbles of Little Rocks gaan.


Kinderwerk
Vanaf zondag 9 mei is team Kinderwerk ook weer actief tijdens de dienst. U kunt uw kind(eren) dus gerust meenemen. Voor het kinderwerk heeft het een meerwaarde om te weten hoeveel kinderen er komen. Daarom willen we u vragen om ook uw kind aan te melden. Voor zowel Buitenpost als Grootegast wordt een aparte activiteit voor het kinderwerk toegevoegd aan de agenda. Let er wel op dat u zelf eerst een plekje reserveert voor de dienst, voordat u uw kind aanmeldt.
 
Thee en koffie
Als u de dienst bezoekt kunt u bij binnenkomst een kop koffie of thee halen. Daarna kunt u doorlopen naar de zaal. Het is de bedoeling dat u uw jas meeneemt naar uw zitplaats.
 
Nogmaals, we zijn blij en dankbaar dat we weer met een deel van de gemeente bij elkaar kunnen komen. Wel willen we u vragen om u te houden aan de basisregels. Dit is niet alleen in het belang van uzelf, maar ook van de mensen die naar de dienst komen. We willen een veilige omgeving creëren waar iedereen ook die veiligheid ervaart.
 
We wensen u Gods vrede toe.
 
De oudstenraad