Home>Actueel>Corona en onze gemeente

Corona en onze gemeente

Lieve broeders en zusters,

Zoals eerder stond vermeld zouden we u op de hoogte brengen over hoe nu verder om te gaan met de diensten onder de gegeven omstandigheden. Als oudstenraad hebben we daar een aantal besluiten over genomen.

De zondagse diensten
Deze zullen vooreerst elke zondag plaats blijven vinden. U kunt de dienst zowel fysiek als online bezoeken. Wel is er een maximum aan het aantal mensen dat bij de dienst aanwezig kan zijn. Mocht u de dienst fysiek willen bezoeken dan dient u zich daarom aan te melden via de Scipio app (ook kinderen dienen opgegeven te worden). Let op: Gemeenteleden die een taak hebben in de dienst, hoeven zich uiteraard niet op te geven.

Gasten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via de Scipio-app. Zij kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar secretariaat@christengemeentebuitenpost.nl. Vermeld daarbij de namen van degenen die aanwezig zullen zijn.

Houd rekening met elkaar
Om een ieders veiligheid te kunnen waarborgen, vragen wij u rekening te houden met uw mede broeders en zusters. Dit betekent dat we het volgende daarom extra onder uw aandacht willen brengen: 

- houd 1.5 meter afstand;
- volg het advies van het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en vertrek (tijdens het lopen);
- neem uw jas mee naar binnen;
- blijf niet staan praten; 
- gebruik de stoelaanwijzers die op de stoelen liggen;
- gebruik de uitgangen door de nooddeuren aan de voorzijde/achterzijde van de kerkzaal;
- houd rekening met elkaar.

Wij menen dat het van belang is om als kerkgemeenschap gastvrij te zijn en de mogelijkheid te blijven bieden om als broers en zussen de diensten te bezoeken, maar dan moet dit wel op een veilige manier kunnen. Hierin hebben we elkaar nodig. Door respect voor elkaar te hebben, door elkaar lief te hebben zoals God ons eerst heeft lief gehad en door elkaar de ruimte te geven. Ook als we hier verschillend over denken. 

Voor de komende kerstdagen
Wat is het fijn om samen God groot te maken, Zijn komst als mens naar de aarde te mogen vieren! Ruimte te maken voor Gods verhaal in ons hart.

Een kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.

Wat een heerlijkheid en troost om te mogen weten dat Zijn Heerschappij voor eeuwig duurt. Te mogen weten dat God door ons heen werkt, zodat wij het Licht in de duisternis mogen zijn, juist nu. 

Zowel eerste kerstdag als tweede kerstdag is er een kerkdienst. Dit zijn twee afzonderlijke diensten.

Om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven deze diensten te bezoeken, vragen we u zich via de Scipio app om u voor slechts één van deze diensten aan te melden.

Het kinderwerk
Er zal de komende weken geen kinderwerk en Rock Steady zijn voor de basisschoolkinderen. Hierin wordt vooreerst het advies aan het basisschoolonderwijs gevolgd. Team kinderwerk wil de kinderen echter wel iets extra's bieden vanwege de kerst.

Bericht van het team Kinderwerk
Hallo ouders en kinderen van groep 1 t/m 6,
Het is bijna kerst, het feest dat we vieren dat Jezus is geboren. 
Omdat er eerste en tweede kerstdag geen Cornerstones is, maar we wel wat leuks hebben bedacht voor jullie, mogen jullie dit ophalen bij de kerk zodat je het alsnog thuis kunt maken.   

Daarom kan er vrijdag 24 december voor ieder kind uit groep 1 t/m 6 een tasje opgehaald worden in de kerk. In dat tasje zitten spullen om wat moois te maken samen met nog wat andere verrassingen. Je kunt ook iemand anders vragen je tasje op te halen. 

Dus kom samen met je vader/moeder (of laat iemand anders) vrijdag de verrassingstas ophalen bij de kerk. 

Datum: vrijdag 24 december
Tijdstip: tussen 10:00 – 11:00 uur of tussen 16:00 – 17:00 

Tenslotte wensen we u allemaal gezegende kerstdagen waarin we stil mogen staan bij de geboorte van onze Heer, Immanuel; God met ons.

In God verbonden,

De oudstenraad