Home>Actueel>Nieuws>Vanuit de Stafraad

Vanuit de Stafraad

15 september 2017

Inmiddels is de vakantieperiode voorbij en staat het nieuwe kerkelijke seizoen weer in de startblokken. Hier willen met de startzondag van 17 september a.s. een begin mee maken.

Thema voor het komende seizoen is de gemeente als Gods huisgezin. Daar willen tijdens deze startzondag meteen een invulling aan geven door eerst ’s morgens met elkaar (incl. alle kinderen)  te ontbijten voor de daadwerkelijke dienst. Dit ontbijt zal vanaf 9.00 uur plaatsvinden. De kerkzaal zal weer omgebouwd zijn tot een meer interactieve ruimte. Rond  11.30u zal aan deze startmorgen een einde komen. Wij hopen jullie allen te mogen ontmoeten en samen het nieuwe jaar, als gezin, te beginnen.

De zegen van God
Een nieuw seizoen betekent ook dat allerlei kerkelijke activiteiten weer van start gaan. Dit betekent dat groeigroep-bijeenkomsten, teamvergaderingen en andere commissies hun taak weer oppakken. We willen al deze broers en zussen dan ook bemoedigen bij het uitvoeren van hun taak en bovenal Gods zegen toewensen.

Enquête
Afgelopen voorjaar (mei 2017) hebben we een enquête gehouden onder de gemeenteleden. Dit was aan het einde van een ochtenddienst. Hierin werd gevraagd naar talenten, interesses en het verlangen om ergens in te groeien. We hebben hierna een 85-tal ingevulde enquêtes mogen ontvangen, deze zijn inmiddels verwerkt. We zijn heel blij met de respons en vooral met de eerlijke en open antwoorden. Deze nemen we mee in onze vergadering. Bovendien zullen we wellicht een beroep doen op mensen die een interesse ingevuld hebben voor een bepaalde taak in de gemeente. We beseffen ook dat we met een aantal van 85 lang niet alle gemeenteleden bereikt hebben. Daarom zullen we de adressen, die geen enquête ingevuld hebben per mail nog benaderen. In het geval dat u een dergelijke enquête krijgt toegestuurd, doen we dan ook een vriendelijk beroep op u om deze dan ook in te vullen.  Verder geldt natuurlijk te allen tijde wanneer op uw hart heeft om iets te doen of te betekenen in onze gemeente, u zich altijd kunt wenden tot de staf- of oudstenraad.

Veranderingen in de pijlers
Verder hebben in de tweede helft van het vorige seizoen voorbereidingen getroffen om een aantal veranderingen in de pijlers aan te brengen. Deze verandering worden dit seizoen doorgevoerd. Voornaamste reden hiervoor was de de bestaande structuur vooral naar binnen gericht was en de nieuwe zal er in voorzien dat we als gemeente meer naar buiten treden. Middels zending en evangelisatie zal onze missionaire opdracht meer tot uiting moeten komen. Komende seizoen komt één en ander wel aan de orde.

We hopen op een vruchtbaar kerkelijk seizoen onder Gods onmisbare zegen!