Home>Actueel>Nieuws>Stamppotbuffet 2016

Stamppotbuffet 2016

8 december 2016

Lekker eten, gezelligheid, ontmoeting …. zomaar een aantal dingen die centraal staan op het inmiddels bekende stamppotbuffet. Het Lauwerscollege heeft  op 13 december  de aula weer beschikbaar gesteld. Na een jaar van afwezigheid betekent dit dat we ook dit jaar daar weer een stamppotbuffet kunnen houden.

De opbrengst van dit evenement gaat naar een goed doel,  dit jaar naar International Justice Mission.  Dit is een internationale organisatie die zich over de hele wereld inzet om mensen te bevrijden uit slavernij van arbeidsuitbuiting, seksueel misbruik, illegale opsluiting en landonteigening. Wereldwijd zijn er 18 veldkantoren, waar nauw wordt samengewerkt met lokale organisaties en plaatselijke autoriteiten. De kerken in Buitenpost hebben zich dit jaar verbonden aan deze organisatie om bekendheid te geven aan het werk dat zij doen en om financiële steun te verwerven.

Evenals vorige keren kiezen wij er voor om deelnamekosten  zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Met name voor gezinnen, waarvoor we een totaalprijs hanteren. We hopen hierdoor dat de maaltijd voor iedereen toegankelijk is.

Volwassenen: € 5,00 per persoon
Kinderen tot 12 jaar: € 2,50 per persoon
Gezinnen (met meer dan 2 thuiswonende kinderen) € 15,00 per gezin

In het kort:
Datum: Dinsdag 13 december
Locatie: Lauwerscollege, Hoefslag 40 Buitenpost
Aanvang: 18.00 uur (17.30 uur zaal open)
Opgave: via stamppotbuffet@hotmail.com

Gezocht: kokers
We zoeken ook mensen die een stamppot willen klaarmaken. U bepaalt natuurlijk zelf welke stamppot er dan gemaakt wordt. We eten wat de pot schaft en we zijn daarin nog nooit teleurgesteld! De stamppot kan gewoon thuis klaargemaakt worden. Net voor aanvang van de maaltijd verwachten wij de stamppotten (wel warm!) in het Lauwerscollege. U kunt zich hiervoor aanmelden via het bovengenoemde e-mailadres.

Voor meer informatie kunt u bellen met 0511-544848. Komt u ook gezellig mee-eten? Van harte welkom!
- Jacob Spoelstra en Jilles Dirk Bijlstra