Home>Actueel>Nieuws>Kerstkuier 2017

Kerstkuier 2017

27 oktober 2017

…In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth  in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was... (Lucas 2:1-5)

Ook jij mag je laten inschrijven. We gaan terug in de tijd en gaan beleven wat Jozef en Maria hebben beleefd. Hun reis van inschrijving tot stal, van geboorte tot de rijk geurende wierook en mirre van de wijzen.

Op zondag 24 december 2017 zal Platform Outreach (interkerkelijke evangelisatie commissie) voor u de Kerstkuier organiseren. Een prachtige wandeltocht waarin u het kerstverhaal kunt beleven.

Maar hiervoor is natuurlijk heel veel hulp nodig. Er zijn 12 locaties die uitgezet moeten worden. De herders, het engelenkoor, Jozef en Maria, de wijzen, enz. allemaal zullen ze te zien zijn in de kerstkuier. 

Heb jij nou altijd al eens in het kerstverhaal willen spelen? Of ben jij goed in het coördineren van een locatie?  Of wil jij graag op een andere manier je handen uit de mouwen steken voor de kerstkuier? Dat is geweldig! 
Meld je dan nu snel aan via: kerstkuierbuitenpost@hotmail.com.

Maar opgeven kan ook bij het kerstkuier-team. Ook kunt u met uw vragen/ opmerkingen terecht bovenstaand mailadres en het team!
 
Gaan U en jij mee op zoek naar het KONINGSKIND?

Het kerstkuier-team,
- Geeske Bijma
- Jeltje Rispens
- Caroline Henstra