Home>Actueel>Nieuws>Aan de ouders van de kinderen van de Cornerst…

Aan de ouders van de kinderen van de Cornerstones

9 maart 16:00 uur

Nog een paar weken en dan vieren we het Paasfeest. Het feest van God’s grote reddingsplan voor ons. 

Bij de Cornerstones leven we hier samen met de kinderen naar toe. De drie zondagen voor Pasen staan we stil bij verschillende verhalen uit het paasevangelie. 
We willen jullie uitnodigen om hier ook thuis aandacht aan te besteden, door samen met uw kind stil te staan bij wat Pasen nu werkelijk betekent, en samen onder de indruk te raken van wat Jezus voor ons deed! 
Elke week krijgt uw kind een voorwerp/ knutsel mee naar huis, die aansluit bij het verhaal wat ze hebben gehoord. Hiermee kunt u thuis een klein “paashoekje/kijktafel” creëren; een plekje in huis waar voorwerpen komen te staan die te maken hebben met het paasverhaal. Zo wordt het tastbaarder voor uw kind en kunnen jullie samen toeleven naar Pasen. 

Zondag 11 maart
Vandaag horen we het verhaal van Maria die Jezus Zijn voeten zalft met dure olie. Maria weet dat er iets staat te gebeuren en wil iets kostbaars geven aan Jezus, de Zoon van God. Judas ziet het en is woedend! Wat een verspilling! Dat geld had veel beter gebruikt kunnen worden voor de armen! Maar in feite gaat het Judas niet om de armen, Judas voelt geen liefde voor Jezus, hij voelt haat. Hij besluit ook om geld uit te geven. Voor dertig zilverstukken verraadt hij Jezus aan de Farizeeën. Hij belooft hen te helpen om Jezus gevangen te nemen.

Hebben wij liefde voor Jezus? Beseffen we dat Hij de Zoon van God is en onze straf op zich neemt? Wat kunnen wij uit liefde voor Jezus aan Hem geven?

Ideeën voor thuis

  • Maria gaf kostbare olie uit liefde, wat kunnen wij Jezus geven uit liefde? Jezus vraagt van ons dat we Hem en onze naaste liefhebben. Probeer deze week eens wat extra liefde uit te delen, door anderen te helpen of complimentjes te geven. Zet een mooie tak in een vaas en hang hier papieren hartjes in. Als je iets uit liefde voor een ander hebt gedaan, schrijf je dit op één van deze hartjes.
  • Lees samen het verhaal van de intocht in Jeruzalem en leg daarna een palmtakje of een ezeltje (bijvoorbeeld van playmobil) in jullie paashoekje. Lees het verhaal uit de kinderbijbel of zoek het op in Marcus 11: 1-11. Zoek dan ook Zacharia 9:9 eens op, Wat staat daar? Wat zegt dat over wat je vandaag uit de bijbel las?
  • Jezus stierf maar stond ook weer op uit de dood. Hierdoor kunnen wij het eeuwige leven ontvangen. Zet een potje met wat bolletjes (bijvoorbeeld van de krokus) of zaadjes in je paashoekje en kijk hoe het de komende tijd tot leven komt.

Zondag 18 maart
Vandaag horen we het verhaal van “Het laatste avondmaal”. Hij geeft ons de opdracht om altijd er aan te blijven denken dat hij Zijn lichaam gaf, het brood herinnert ons daar aan. En de wijn bij het avondmaal herinnert ons er aan dat Hij Zijn leven gaf.
Ook nu, bijna 2000 jaar later, vieren we nog steeds Avondmaal, omdat Jezus ons daartoe opdracht heeft gegeven en we nooit mogen vergeten waarom Jezus bij ons kwam.


Ideeën voor thuis

  • Lees Johannes 1: 29. Welke naam geeft Johannes de Doper hier aan Jezus? Wat zal Jezus gaan doen volgens hem?  Zet bij je paashoekje een lam. Misschien kun je er een kaartje bij doen met de tekst van Johannes 1:29
  • Was het echt nodig dat Jezus voor ons aan het kruis ging? Maak samen een lijstje waarop jullie elke dag schrijven waar vergeving voor nodig is. Dingen die jullie zelf hebben gedaan of gebeurtenissen in de wereld. Kijk samen maar eens naar het jeugdjournaal. Aan het einde van de week kun je dit briefje misschien wel samen verscheuren of verbranden. Jezus stierf voor al onze zonden, Hij nam de straf op zich. 
  • Volgende week hebben we het bij de Cornerstones over de kruisiging, maar hier ging nog heel wat aan vooraf. Lees samen in de kinderbijbel of in de bijbel over:

- Jezus Zijn gebed in de tuin van Gethsémané (Marcus 14: 32-42)

- Jezus Zijn gevangenneming (Lucas 22: 47-62)

- Jezus bij Kajafas (Marcus 14: 53-65)

- Jezus bij Pilatus (Marcus 15: 1-15)

Zondag 25 maart
Deze zondag horen we over de kruisiging van Jezus. Wat onvoorstelbaar verdrietig wat Jezus hier moet doorstaan. Hij is de man zonder zonde, maar voor onze zonden gaat Hij deze vreselijke lijdensweg. Onbegrijpelijk en vooral zó liefdevol! 
We horen in het verhaal dat het voorhangsel dat het Heilige der Heiligen in de tempel afsloot, in tweeën scheurt. Dat gordijn waar alleen de hogepriester één keer per jaar doorheen mocht op de grote verzoendag. Het scheurt van boven naar beneden open. Er is geen scheiding meer tussen God en de mensen. Er zijn geen offers meer nodig. Dankzij het offer van Jezus staat de hemel open voor ons allen.
Komende week is het de lijdensweek. De week die vooraf gaat aan het paasfeest; het feest van de opstanding.
 
Ideeën voor thuis

  • Wij weten al dat Jezus ook weer is opgestaan! Jezus is sterker dan de dood. De dood hoort bij de de duisternis, maar Jezus zegt : Ik ben het Licht van de Wereld! (Johannes 8:12). Als we Jezus volgen mogen ook wij in het licht leven. Dat betekent dat we het eeuwige leven mogen ontvangen! Zet een klein lampje of een kaarsje bij je paashoekje. 
  • Lees samen uit de (kinder)bijbel over: De begrafenis van Jezus en het bewaken van Zijn graf. Maak van een aantal stenen of zelfhardende klei een graf en sluit het graf af met een ronde steen. 
  • Luister naar/zing samen het lied : “Geef het door aan iedereen” je vind het op YoutubeNog even en dan vieren we Paasfeest! 
  • Bid samen dat heel veel mensen mogen begrijpen dat Jezus ook voor hun zonden is gestorven en dat Jezus ook hún Redder is!