Home>Actueel>Nieuws>Aan de ouders van de kinderen van de Cornerst…

Aan de ouders van de kinderen van de Cornerstones

9 maart 2018 16:00 uur

Nog één week en dan vieren we het Paasfeest. Het feest van God’s grote reddingsplan voor ons. 

​Bij de Cornerstones leven we hier samen met de kinderen naar toe. De drie zondagen voor Pasen staan we stil bij verschillende verhalen uit het paasevangelie. Twee zondagen hebben we al gehad, hieronder informatie over de laatste zondag.

We willen jullie uitnodigen om hier ook thuis aandacht aan te besteden, door samen met uw kind stil te staan bij wat Pasen nu werkelijk betekent, en samen onder de indruk te raken van wat Jezus voor ons deed! 
Elke week krijgt uw kind een voorwerp/ knutsel mee naar huis, die aansluit bij het verhaal wat ze hebben gehoord. Hiermee kunt u thuis een klein “paashoekje/kijktafel” creëren; een plekje in huis waar voorwerpen komen te staan die te maken hebben met het paasverhaal. Zo wordt het tastbaarder voor uw kind en kunnen jullie samen toeleven naar Pasen. 

Zondag 25 maart
Deze zondag horen we over de kruisiging van Jezus. Wat onvoorstelbaar verdrietig wat Jezus hier moet doorstaan. Hij is de man zonder zonde, maar voor onze zonden gaat Hij deze vreselijke lijdensweg. Onbegrijpelijk en vooral zó liefdevol! 
We horen in het verhaal dat het voorhangsel dat het Heilige der Heiligen in de tempel afsloot, in tweeën scheurt. Dat gordijn waar alleen de hogepriester één keer per jaar doorheen mocht op de grote verzoendag. Het scheurt van boven naar beneden open. Er is geen scheiding meer tussen God en de mensen. Er zijn geen offers meer nodig. Dankzij het offer van Jezus staat de hemel open voor ons allen.
Komende week is het de lijdensweek. De week die vooraf gaat aan het paasfeest; het feest van de opstanding.
 
Ideeën voor thuis

  • Wij weten al dat Jezus ook weer is opgestaan! Jezus is sterker dan de dood. De dood hoort bij de de duisternis, maar Jezus zegt : Ik ben het Licht van de Wereld! (Johannes 8:12). Als we Jezus volgen mogen ook wij in het licht leven. Dat betekent dat we het eeuwige leven mogen ontvangen! Zet een klein lampje of een kaarsje bij je paashoekje. 
  • Lees samen uit de (kinder)bijbel over: De begrafenis van Jezus en het bewaken van Zijn graf. Maak van een aantal stenen of zelfhardende klei een graf en sluit het graf af met een ronde steen. 
  • Luister naar/zing samen het lied : “Geef het door aan iedereen” je vind het op Youtube. Nog even en dan vieren we Paasfeest! 
  • Bid samen dat heel veel mensen mogen begrijpen dat Jezus ook voor hun zonden is gestorven en dat Jezus ook hún Redder is!