Home>Actueel>Nieuws
Christelijk antisemitisme van Eisenach naar Bethlehem

Christelijk antisemitisme van Eisenach naar Bethlehem

19 januari

Op uitnodiging van de Israël werkgroep Buitenpost spreekt ds. Kees Kant op woensdag 21 februari naar aanleiding van zijn boek ‘Van Eisenach naar Bethlehem’ in de Christengemeente te Buitenpost. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is vrij.

Lees meer
Voor ouders van tieners 12 - 17 jaar

Voor ouders van tieners 12 - 17 jaar

19 januari

Het afgelopen jaar zijn een aantal tieners met een paar jeugdleiders van onze gemeente naar Square gegaan. Square is een geweldig interkerkelijk tiener-evenement dat ieder jaar tijdens het hemelvaartweekend (11 - 13 mei) wordt georganiseerd. Er zijn hoogstaande activiteiten en diepgaande ontmoetingen. Heel veel tieners die een keer naar Square zijn geweest geven aan dat dit weekend een flinke boost voor hun geloof heeft betekend!

Lees meer
Week van gebed in Buitenpost

Week van gebed in Buitenpost

19 januari

Ook in Buitenpost doen de gezamenlijke kerken van 21 t/m 28 januari weer mee aan de Week van gebed. Het thema is dit jaar: ‘Recht door zee’ en staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema sluit aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het bijbelboek Exodus. De week van het gebed is er voor iedereen. Bid u/jij ook mee?

Er is een korte meditatie naar aanleiding van het thema, er worden liederen gezongen en daarna bidden we samen. Samen bidden geeft een uniek gevoel van verbondenheid. Dat kan die week elke avond van 19.00 tot 20.00 uur. Op maandag 22 januari in de Mariakerk, Oude Havenstraat (leiding Roelof van Dam), op dinsdag 23 januari in het Lichtbaken, Marconistraat (leiding Matthias Deleu), op woensdag 24 januari in De Schakel, Voorstraat (leiding Klaas de Jonge), op donderdag 25 januari in de Fonteinkerk, De Achtkant (leiding Wim van Essen en op vrijdag 26 januari eveneens in de Fonteinkerk, De Achtkant (leiding Sipke de Boer).

Op zondag 21 januari is er om 18.00 uur een jongerenbijeenkomst in het Lichtbaken, Marconistraat. Deze bijeenkomst begint met een maaltijd en hiervoor is opgave verplicht. Dit kan bij Otte Verbeek, via 06-57235913

Van harte welkom!

Vrouwenavonden: KOM

Vrouwenavonden: KOM

5 januari 09:00 uur

Zondagavond 14 januari starten we met de eerste van een serie van vier vrouwenavonden. Louisa Penninga zal dan spreken over "Je bent geliefd!"  Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur, Marconistraat 5 in Buitenpost. Ook vrouwen die geen lid zijn van onze kerk zijn van harte welkom!

De volgende avonden zijn:

  • 11 februari
  • 11 maart
  • 8 april

De kosten zijn € 7,50 per avond of € 25,- voor de vier avonden.
Opgeven kan via: kom@christengemeentebuitenpost.nl of zondag na de kerkdienst.

Zondag 19 februari geen Rock Steady

Zondag 19 februari geen Rock Steady

Zondag 19 februari is er geen Rock Steady, dit in verband met de Kinderdienst die dan wordt gehouden.