Gebedssamenkomst

21 januari 2015 20:00 - 21:00 uur

De Week van Gebed is bij uitstek de gelegenheid om als christenen van allerlei kerken en groepen elkaar te ontmoeten en samen te bidden.

Details

  • Locatie: Doopsgezinde kerk te Buitenpost
  • Organisatie: gezamenlijke kerken in Buitenpost